Jednym z działów prawa cywilnego jest prawo rodzinne i opiekuńcze. Jest to zbiór przepisów, które regulują stosunki w rodzinie. Tak więc chodzi tutaj o zależności i prawa obowiązujące małżonków, i krewnych i dzieci. Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje również stosunki wynikające z opieki, przysposobienia i kurateli. Źródłem owych przepisów jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uchwalony w roku 1964. Do dnia dzisiejszego jednak był on sporo razy nowelizowany. Dodatkowo materia związana z tym prawem jest uregulowana w Konstytucji oraz w aktach ustawowych, jak też w aktach prawa międzynarodowego.

Zasady prawa rodzinnego.

 Rodzina to najstarsza i najważniejsza forma życia społecznego, dlatego też przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego muszą być swoiste. Owe przepisy i zasady maja na celu ochronę tej podstawowej komórki społecznej, jak też każdego z jej członków z osobna. Występują tutaj nadrzędne zasady, które przyświecają wszelkim prawnym działaniom. Przykładem może być zasada dobra dziecka, zasada równości płci, zasada monogamii czy zasada dobra rodziny.

Gdzie szukać pomocy.

 W trudnych sytuacjach rodzinnych można zwrócić się do osób zawodowo związanych z działalnością prawną. Można szukać pomocy nie tylko w doświadczonych kancelariach prawnych, ale również we wszelkich instytucjach świadczących taką pomoc, czy to odpłatnie czy też za darmo. Darmowe porady prawne otrzymuje się miedzy innymi centrach interwencji kryzysowej lub w jednostkach samorządowych. Pomoc kancelarii na pewno przyda się w trudniejszych sprawach, takich jak rozwód, podział majątku czy ubezwłasnowolnienie.

Sprawy bez sporów i z brakiem zgodności.

 Spora część spraw rodzinnych odbywa się w sądach powszechnych. To są te przypadki, gdy za pomocą drogi sądowej chce się osiągnąć określony rezultat i nie ma on związku z żadnym sporem. Przykładem może tutaj być sprawa o przysposobienie. Jednak niektóre przypadki polegają na braku zgodności. Może to być przypadek, gdy jedna ze stron uchyla się od płacenia alimentów. Jeżeli istniała by zgoda stron co do obowiązku alimentacyjnego, to nie byłoby konieczności kierowania sprawy do sądu. Jednak doświadczenie uczy, że niekiedy nie ma porozumienia w tej kwestii, głównie jeśli chodzi o wysokość tego świadczenia.

Alimenty nie tylko dla dzieci. 

 Alimenty to świadczenie, które dotyczy nie tylko relacji rodziców z dziećmi. Mogą być również zasądzone na współmałżonka po rozwodzie. Wystarczy tylko dowieść, że po rozwodzie jednej ze stron znacząco pogorszył się standard życia a jednocześnie nie może on z różnych przyczyn podjąć działalności zarobkowej. Strona może mieć zasądzone świadczenie, pod warunkiem jednak, że nie jest winna rozpadu małżeństwa.

Sprawy majątkowe.

 Duża część spraw opierających się o Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczy spraw majątkowych w rodzinie. Chociaż prawo spadkowe to oddzielny dział prawa to jednak takiego rodzaju sprawy w istotny sposób zahaczają o prawo rodzinne. Wystarczy wspomnieć, że po zmarłym dziedziczą dzieci i współmałżonek. Dotyczy to jednak małżonka nierozwiedzionego, bo tylko taki może ustawowo dziedziczyć.

Artykuł pomógł opracować doradca podatkowy z Kancelarii Walterowicz z Poznania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here