Już od dawna rowery są uznawane za powszechny środek transportu. Nikogo zatem nie dziwi widok rowerzysty, jadącego drogą samochodową, a coraz częściej spotyka się na drodze również dzieci. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dziecko już od siódmego roku życia może samodzielnie poruszać się po drodze. Nauka odpowiednich nawyków komunikacyjnych powinna się rozpocząć jak najwcześniej, a tym bardziej gdy dziecko samo zaczyna uczestniczyć w ruchu drogowym.

Statystyki policyjne nie dają cienia wątpliwości, w 2017 roku na ponad 1,5 tysiąca wypadków spowodowanych przez rowerzystów, prawie 387 zdarzeń to wypadki spowodowane przez dzieci, które nie ukończyły 17. roku życia. Aby lepiej to zobrazować – co piąte zdarzenie rowerowe to wypadek z winy dziecka. Mali uczestnicy ruchu drogowego nie znają często dobrze zasad drogowych i nie stosują się do zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. To sprawia, że co roku na polskich drogach setki dzieci doznaje ciężkich obrażeń.

Wypadek rowerowy – pierwsze kroki

Wypadki rowerowe w zdecydowanej większości kończą się złamaniami kończyn, urazami kręgosłupa i innymi uszkodzeniami ciała. To ważne, aby jak najszybciej udzielić pierwszą pomoc poszkodowanej osobie i wezwać pomoc medyczną. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub pod numer pogotowia ratunkowego 999. W rozmowie z dyspozytorem należy przedstawić się, opowiedzieć o zdarzeniu i o skutkach wypadku. Jeśli osoba poszkodowana jest nieprzytomna i nie oddycha, musimy przywrócić jej czynności życiowe wykonując resuscytację krążeniowo – oddechową. Warto również spisać dane świadków zdarzenia, których zeznania mogą być kluczowe dla ustalenia winowajcy i otrzymania należnego odszkodowania.

Co grozi za spowodowanie wypadku przez dziecko?

Za poruszanie się po ulicy bez posiadania ważnej karty rowerowej młodemu rowerzyście grozi mandat w wysokości 100 zł. W przypadku dziecka, które nie ukończyło 17 lat, opłacenie mandatu leży po stronie jego rodzica lub opiekuna prawnego. Spowodowanie wypadku przez taką osobę ma dużo poważniejsze konsekwencje, gdyż może się skończyć rozprawą w sądzie rodzinnym. Skierowanie sprawy do sądu rodzinnego leży po stronie policji, która przygotuje stosowne dokumenty wraz z protokołem z miejsca zdarzenia. Decyzja sądu jest oczywiście zależna od okoliczności i skutków zdarzenia, poważne naruszenie przepisów drogowych może skończyć się w najgorszym wypadku nadzorem kuratora lub umieszczeniem dziecka w zakładzie poprawczym. Sąd może też obarczyć opiekunów dziecka obowiązkiem naprawienia spowodowanych przez nie szkód. Może się to wiązać z poniesieniem przez rodziców sporego wydatku, związanego na przykład z naprawą pojazdu, które również brało udział w zdarzeniu lub z koniecznością opłacenia kosztów, które poszkodowana osoba w tym zdarzeniu musi ponieść na leczenie.

Odszkodowanie za wypadek rowerowy

W wyniku wypadku rowerowego dziecko może odnieść uszczerbek na zdrowiu. Czasem wymaga specjalistycznego leczenia i kosztownej rehabilitacji. Jeśli rodzice wykupili właściwą polisę ubezpieczeniową, szkody spowodowane przez dziecko będą pokryte z tytułu odszkodowania. Podobnie z leczeniem, koszt wszelkich koniecznych zabiegów medycznych, operacji i rekonwalescencji będzie pokryty wysokością polisy. Podobnych gwarancji nie daje niestety tradycyjna polisa OC, ponieważ nie zawiera ona w swych postanowieniach odpowiedzialności za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko. W przypadku braku polisy na życie, naprawa szkody spowodowanej przez młodego rowerzystę leży po stronie rodziców. Na wypłatę odszkodowania można też liczyć w przypadku posiadania szkolnego ubezpieczenia, jednak jego kwota jest stała i może być niewystarczająca, aby pokryć wydatki na leczenie. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupioną polisę, odmawia przyznania odszkodowania, wówczas możesz skorzystać z pomocy firm odszkodowawczych, które mają duże doświadczenie w dochodzeniu podobnych roszczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here